SAMOBOR, VLAHE BUKOVCA 22

RADNO VRIJEME: 15-20

1. Ciljana prevencija karijesa. Medix 2001; 37/38; 141-2. Jurić H.

2. Prevencija karijesa: noviji pristupi. Sonda 2002; 5: 82-3. Basić V, Jurić H.

3. Ciljana intenzivna prevencija karijesa – izazov 21. stoljeća. Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2002; 9: 10-1. Jurić H.

4. Endodontski postupci u pedodonciji. Sonda 2003; 7: 54-7. Jurić H.

5. Fluor u prevenciji karijesa. Medix 2003; 46/47: 181-4. Jurić H.

6. Karijes preventivna sredstva, I. dio. Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2003; 10: 6-8. Jurić H.

7. Karijes preventivna sredstva, II. dio. Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2003; 10: 11-4. Jurić H.

8. Effiziente chemisch-mechanisce Plaquekontrolle mit Proxyt. Dentalhygiene Journal 2003; 6: 30-1. Jurić H.

9. Liječenje oboljenja pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba. Medix 2004; 56/57: 196-8. Jurić H.

10. Spriječiti ili liječiti? Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2005; 12: 26-8. Jurić H.

11. Nano tehnologija u rekonstruktivnoj stomatologiji – rješenje ili mit? Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2006; 13: 6-8. Jurić H.

12. Nano tehnologija u rekonstruktivnoj stomatologiji – rješenje ili mit? DentalArt 2006; 2: 178-81. Jurić H.

13. Nano tehnologija u rekonstruktivnoj stomatologiji – rješenje ili mit? Jurić HMakedonski Stomatološki Vjesnik 2006; 1: 6-9.

14. Kamo nas vode današnje spoznaje o prevenciji karijesa? I. dio. Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2006; 13: 17-19. Jurić H.

15. Kamo nas vode današnje spoznaje o prevenciji karijesa? II. dio. Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2006; 13: 21-23. Jurić H.

16. Sredstva za prevenciju karijesa. I. dio. Makedonski Stomatološki Vesnik 2006; 2: 10-12. Jurić H.

17. Sredstva za prevenciju karijesa. II. dio. Makedonski Stomatološki Vesnik 2006; 2: 13-15. Jurić H.

18. Oboljenja i terapija pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba. Bilten stomatologia BiH 2007; 25: 15-21. Jurić H.

19. Stomatologija – jučer, danas, sutra… Revolucija ili evolucija. Sonda. 2007;14/15:100-2. Jurić H.

20. Liječenje bolesti pulpe mliječnih i mladih trajnih zuba. Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2007; 14: 5-9. Jurić H.

21. Da li je sve rečeno u prevenciji zubnog karijesa? Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2007; 14: 7-10. Basić V, Jurić H.

22. Minimalno invazivna stomatologija i visoka estetika – kako ih pomiriti? Hrvatski Stomatološki Vjesnik 2008; 1: 5-9. Jurić H.

23. Cjepivo za zubni karijes – realnost ili mit? Medix 2007: 72/73; Basić V, Juric H.

24. Povezanost kvalitete oralne higijene i razine dentalnog straha kod djece predškolske dobi. Sonda. 2009;19;106-8. Matošić Ž, Novačić A, Jurić H.

25. Trudnica u stomatološkoj ordinaciji. Hrvatski stomatološki vjesnik 2009;16:34-6. Matošić Ž, Jurić H.

26. Sredstva za prevenciju karijesa. Zdrav život 2010; 82; 4-8. Jurić H.

27. Sredstva za prevenciju karijesa II. dio. Zdrav život 2010; 83; 50-3. Jurić H.

28. Terapija avitalnih mliječnih zuba. Sonda. 2011; 22; 40-7. Batinjan G, Cupek K, Jurić H.

29. Fiksnoprotetska terapija u osoba mlađe životne dobi. Sonda. 2011; 22; 57-8. Ćatić A, Jurić H.

30. Stakleno ionomerni cementi. Dentist 2012.; 2: 30-39.  Selimović-Dragaš M, Jurić H.